Godzilla: Kessen Kido Zoshoku Toshi

Godzilla: Kessen Kido Zoshoku Toshi

Godzilla: Kessen Kido Zoshoku Toshi English subtitles

Ratings: 5.8 | Runtime: 101 minGenre: Animation / Action / Sci-Fi Year: 2018
Starring: Mamoru Miyano / Takahiro Sakurai / Kana Hanazawa / Tomokazu Sugita